Home > Bhutan Map > Bhutan River Map

Bhutan River Map

by Vishal Kumar

Locations in the Map National Capital Thimphu. Major Locations Limithang, Gasa, Paro, Ha, Chhukha, Samtse, Daga, Sarpang, Dampu, Punakha, Wangdue Phodrang, Zhemgang, Lalai, Nganglam, Lhuntse, Yangtse, Mongar, Trashigang, Pemagatshel, Samdrup…


Bhutan River Map

Locations in the Map

National Capital

Thimphu.

Major Locations

Limithang, Gasa, Paro, Ha, Chhukha, Samtse, Daga, Sarpang, Dampu, Punakha, Wangdue Phodrang, Zhemgang, Lalai, Nganglam, Lhuntse, Yangtse, Mongar, Trashigang, Pemagatshel, Samdrup Jonghar.

Oceans, Seas, River, Bays and Canals

Bumtang, Tongsa.

Neighbour Countries

India, China.

Related Maps